Drezdai Kelet-Európa Intézet Bejegyzett Egyesület

Miért létesült Osteuropa Institut Drezdában?

Drezda  a közép- és kelet-európai államok felé leghosszabb országhatárral bíró  szövetségi állam fővárosa. A tudományos intézmények sokaságát tekintve  Drezda a legkiemelkedőbb tudományos székhelyek egyike és ezen túl  Németország keleti részének legerősebb tudományos központja. Drezda  számos tudományos intézményén keresztül, melyek a közép- és  kelet-európai államokkal szorosan együttműködnek, illetve azokat  tudományos kutatásuk tárgyává tették, a tudományos  Kelet-Európa-kompetencia egy rendkívül széles spektrumú hálózatával  rendelkezik.

A tudományos intézményeken és azok  Közép- és Kelet-Európa-kompetenciáján túl a kormány, az államigazgatás, a  drezdai székhellyel rendelkező köztestületek és közalapítványok,  továbbá a tartomány-főváros Drezda is kapcsolatokat ápol és támogat  különböző kelet-közép-európai államok irányában. Nagy számú olyan  magánintézmény rendelkezik székhellyel Drezdában, amelyeket részben  kelet-közép-európai államok tartanak fenn. Számos drezdai cég ápol  szoros üzleti kapcsolatokat Kelet-Európával, nagyvállalatok  összpontosítják kelet-európai tevékenységüket Drezdában. Mégsem tekintik  még Drezdát mindenhol „Kelet-Európa székhelynek”, ami a város  regionális helyzetét tekintve meglepő.

Mindez a  tudomány és kutatás oldaláról szemlélve talán azon múlik, hogy a sokrétű  Közép- és Kelet-Európa-kutatás ellenére nem létezik egy „Kelet-Európa  Központ” vagy „Kelet-Európa Intézet”. Ezen hiány pótlására egy  magánalapítású bejegyzett egyesület aligha képes, mindazonáltal jelzés  értékű, amely jelzés egyben a régió és a kelet-közép-európai államokkal  való összetartozás kifejezése. A Dresdner Osteuropa Institut e.V.  [Drezdai Kelet-Európa Intézet] egy interdiszciplináris tudományos  intézet. Amennyiben Drezdában tudományos intézmények Kelet- és  Közép-Európát teszik meg kutatásuk tárgyává, akkor az az adott kar  keretein belül történik. A Dresdner Osteuropa Institut e.V. azonban  bármely kar kutatási területét tematizálhatja, amelynek tárgya Kelet- és  Közép-Európa kutatása. Ennek megfelelően a Dresdner Osteuropa Institut  e.V. keretein belül egymástól teljes mértékben különböző rendezvények  valósulnak meg.

A Dresdner Osteuropa Institut e.V.  számára mindenképpen nagy örömöt jelent, hogy tevékenységével a  szászországi ill. drezdai tudományos és gazdasági székhelyet számos  nyugatnémet és európai intézmény látókörében tartja. Minden  erőfeszítésünknél alapvetően érvényes a Dresdner Osteuropa Institut e.V.  azon törekvése, hogy a legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfeleljen.  Másképp elképzelhetetlen a szoros együttműködés azon neves  intézményekkel, amelyek a Dresdner Osteuropa Institut e.V.-t eddig is  támogatták.

Mi különbözteti meg a Drezdai Kelet-Európa Intézetet?

Nem  csak a szlavista, hanem a Kelet-Európa-jogász, aki a transzformáció és a  jogösszehangolás kérdéseivel foglalkozik, a közgazdász, aki a  közép-kelet-európai államokhoz fűződő gazdasági kapcsolatoknak szenteli  magát, az orvos, aki az orvostudomány határon átívelő együttműködését és  annak eredményeit vázolja, a közlekedési mérnök, aki  Közép-Kelet-Európát a regionális és a régiók feletti térségtervezés  kereteiben szemléli – ők mindannyian lehetőséget kapnak a Dresdner  Osteuropa Institut e.V.-ban, hogy kutatásaikat és azok eredményét  bemutassák. A Dresdner Osteuropa Institut e.V.-t a tudomány képviselői  és utánpótlása, valamint a drezdai régióból, illetve a nyugatnémet  tagállamokból származó vállalkozások tartják fenn.

A  más tudományos intézményekkel – mint például a Mittel-Europa Zentrummal  vagy a Technische Universität Dresdennel – történő együttműködésre  ugyanúgy törekszünk, mint az Intézet munkatársai által folytatott saját  kutatások támogatására. Amennyiben Drezda város és Szászország  Szabadállama Közép-Kelet-Európát különböző projektek középpontjába  helyezik, szorgalmazzuk az együttműködést, ahogy ez már a gyakorlatban  is megvalósult. A tudományos projektek megvalósítására természetesen  közép- és nagyvállalkozások kezdeményezése folytán is sor kerülhet.

Terveink  között szerepel a Dresdner Osteuropa Institut e.V. saját  kiadványsorozatának megjelentetése eppúgy, mint egy – lehetőség szerint  évente megjelenő – kötet kiadása az intézet éves ülésének alkalmából. A  kiadványsorozat első kötetével méltatjuk Prof. Dr. Jürgen Meyer úr a  Dresdner Osteuropa Institut e.V. 2004. április 28-i alapítása alkalmából  tartott ünnepi előadásának átdolgozott változatát.

A  Dresdner Osteuropa Institut e.V. jogi kompetenciáját a kurátorok, így  többek között Priv.Doz. Dr. Herbert Küpper (az Institut für Ostrecht  München e.V. ügyvezetője), illetve a Dresdner Osteuropa Institut e.V.  igazgatójának sokévi ügyvédi és oktatói tapasztalata erősíti.

A  különböző tudományos társaságokhoz fűződő kapcsolatokat a kuratórium  elnöke, Prof. Dr. Walter Schmitz (TU Dresden) és elnökhelyettese, Prof.  Dr. Horst Brezinski (Bergakademie Freiberg) urak, továbbá az intézet  igazgatója, Peter Neumann ügyvéd úr biztosítják. Neumann úr irányítja  ezenfelül a Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO)  [Kelet-Európa-tudományok Német Társasága Bejegyzett Egyesület] drezdai  kirendeltségét, amely a Kelet-Európa-kutatás legnagyobb német nyelvű  tudományos szakmai szervezete. A tudományos kiadókkal ápolt szoros  kapcsolatok teremtik meg a tudományos publikációk – minden tudományos  intézmény számára nélkülözhetetlen – lehetőségét.

A gyakorlat jelentősége a drezdai Kelet-Európa Intézetben

A  Dresdner Osteuropa Institut e.V. célul tűzte ki, hogy székhelyét,  Drezdát és Szászországot kitartóan erősítse, mégpedig nem csupán a  gazdasági-, hanem a tudományos székhely vonatkozásában is. Ezért a  különböző – nem csupán tudományos területről származó – információk és  kézzelfogható eredmények rendelkezésre tartását különösen fontosnak  tartjuk. Ezen túlmenően a vállalkozások a Dresdner Osteuropa Institut  e.V. adatbankjához és szláv nyelvű hiteles tolmácsaihoz is bizalommal  fordulhatnak. Nyelvi palettánk az albántól kezdve a Kelet- és  Délkelet-Európában használatos nyelveken keresztül a balti nyelvekig  terjed.

A Dresdner Osteuropa Institut e.V.-t  továbbá a szász és német piacokon sikeres kelet-európai vállalkozások  partnereként jegyzik, az Intézet nyugati és keleti cégek együttműködő  partnereként is tevékenykedik. Az Intézetben sokan többek között azért  fordulnak meg, hogy kelet-európai vonatkozású közgazdasági kérdéseket  vitassanak meg. Közvetlen segítség-nyújtásként és vitafórumként szolgál a  rendszeresen megtartott közgazdasági vonatkozású előadássorozatunk,  melynek során intézetünk gazdasági szakemberei és neves külsős előadók  tartanak előadásokat.

Szakértők és vállalati  képviselők közreműködésével eleddig olyan kérdések kerültek  megvitatásra, mint például az Európai Monetáris Unió keleti bővítése, az  Európai Unió keleti határán található új fejlődésképes Euró-régió, az  Unió keleti bővítésének hatása a szász gazdaságra és munkaerőpiacra,  továbbá a Cseh- és Lengyelországban ill. Bulgáriában sikeres vállalatok  vagy a német hitelezők perspektívái oroszországi ügyletek kapcsán. Jogi  kérdések is felvetődtek vitatémaként, így például Közép- és Kelet-Európa  jogfejlődése vagy az orosz jogrendszerben szerzett gyakorlati  tapasztalatok.

Közreműködés az Intézetben, tagság

A  Dresdner Osteuropa Institut e.V.-ban nem csupán a főfoglalkozás  szerinti és tiszteletbeli tevékenység számít. Éppúgy örömmel fogadjuk,  ha további elkötelezett és kompetens személyiségekkel, cégekkel illetve  intézményekkel léphetünk gyümölcsöző együttműködési vagy pártolói  kapcsolatba. Akár a régióból származó és a szász gazdaság javára  elkötelezett, akár a messzebbi bel- ill. külföldről érkező – európai és  kelet-európai érdeklődési körrel rendelkező új védnököket és pártfogókat  mindig szívesen látunk. Amennyiben további felvilágosításra lenne  szüksége, természetesen készséggel állunk rendelkezésére, vagy  egyszerűen lépjen be tagként a Dresdner Osteuropa Institut e.V.-ba, így  hamarosan személyesen is megismerjük egymást.

Üdvözlettel,

Peter Neumann